Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Blog

Har du styr på det danske sprog
– test dig selv

Af Sprogkontoret, den

Det danske sprog er i konstant udvikling. Mange ord skifter betydning over tid. Jo flere, der misforstår et ord og bruger det forkert, jo tættere kommer den nye betydning på at blive accepteret. Pendulord Pendulord er ord, der svinger mellem to betydninger. Der er flere eksempler på disse ord. ... læs mere her »

Ligge eller lægge?

Af Ellen Bak Åndahl, den

Mange har svært ved at identificere forskellen på de to udsagnsord at ligge og at lægge. Når man siger dem i daglig tale, lyder de næsten ens. Ordene betyder dog noget ganske forskelligt. Og det bliver anset for en slem fejl, i hvert fald på skrift, at bruge de to udsagnsord forkert. Her får du ... læs mere her »