Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Det digitale sprog – svært for de unge

Af Sprogkontoret, den

Mange unge har ikke taget det digitale sprog til sig fra det offentlige. Det har de ældre til gengæld. Og det kan virke overraskende.

It-generationen er i tvivl

En ny undersøgelse fra Rambøll og Dansk IT viser, at under halvdelen af de 18-34-årige foretrækker at kommunikere digitalt med det offentlige.

Birgit Jæger, lektor i teknologi og samfundsudvikling på Roskilde Universitet, siger: “Det drejer sig ofte om, at de unge ikke forstår det sprog, som kommunen bruger. Derfor kan det være mere trygt at kommunikere analogt (i telefon, via mail), hvor man kan spørge ind til det, man ikke forstår.” Ifølge Birgit Jæger har kommunikationsvanskeligheder mellem det offentlige og den unge it-generation den konsekvens, at de unge ikke ved, hvad de skal gøre, når de modtager digital post. Og det betyder desværre, at nogle fx går glip af boligstøtte, SU og diverse fradrag.

Den handler om brugervenlighed

I dag foregår 80 procent af kommunikationen mellem borgeren og det offentlige digitalt. Det er resultatet af den nye digitaliseringsstrategi, som udvikler sig løbende frem mod år 2020. Den handler om højere grad af brugervenlighed og om at gøre sig mere forståelig. “Det er en opgave, som det offentlige endnu ikke har formået at løse,” erkender Louise Kampmann, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Hun mener desuden, at de unge derfor er en gruppe, som Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for at hjælpe.

Fokus på uddannelse

Lektor Birgit Jæger konkluderer, at der ikke er én løsning på problemet:” Der er stor forskel på, hvordan det bliver løst rundt omkring i landet. Der er kommuner, der gør noget ud af det, og så er der kommuner, som slet ikke er opmærksomme på det. Det samme gælder for skolerne,” siger hun.

Hos Digitaliseringsstyrelsen understreger man, at der altid er mulighed for, at borgere kan møde op fysisk eller ringe. Og desuden mener Louise Kampmann, at en tidlig digital indsats kan løse nogle af de udfordringer, de unge har i dag. Hun siger: “Fremadrettet har vi et klart fokus på, at den digitale dannelse skal starte i folkeskolen. Vi vil forsøge at få det til at fylde mere i undervisningen, så eleverne allerede tidligt lærer, hvad den offentlige sektor er, og hvad man har pligt til at gøre som borger.”

Kilde: Artikel af Simon Reenberg, Søndagsavisen 8.-9. september 2016.


Læs flere blogindlæg