Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Godt sprog på intranettet– skriv, så dine kolleger forstår det

Hvorfor deltage?
Et af kendetegnene ved et intranet er, at du som forfatter kender målgruppen – nemlig dine kolleger – og det er en stor fordel.

På kurset lærer du at skrive brugervenligt, så dine kolleger forstår det, du skriver. På den måde bliver intranettet et effektiv arbejdsredskab i hverdagen. Hav altid i baghovedet, at dine kolleger kun læser den information, de har brug for. Og husk på, at vi læser anderledes på skærmen end på papir.

Målgruppe
Ansatte, der skriver tekster til intranettet.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem korte oplæg, små øvelser og en større workshop sidst på dagen. Vi tager udgangspunkt i deltagernes tekster. Derfor opfordrer vi deltagerne til at sende webtekster til os cirka 14 dage før kursets start.

Kursets længde
Kurset varer en hel dag fra klokken 9.00 til klokken 15.30. Kurset afholdes hos jer.

Kursusmateriale
Du får udleveret kursusmateriale, og du skal selv medbringe en pc.

Formål
Efter kurset ved du mere om, hvordan du:

  • bygger din tekst op
  • skriver forståeligt, så budskabet står tydeligt
  • sætter modtageren i centrum
  • får din tekst til at fremstå læsevenlig og overskuelig
  • skriver korrekt dansk.

Gå til vores blog her