Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Skriv effektive notater og referater
– det kan sagtens være sjovt!

På kurset lærer du forskellige teknikker, som sikrer, at du får det væsentligste med i dine notater og derved aflaster din hukommelse. Desuden giver vi gode råd om, hvordan man udformer forskellige typer af referater.

Du får træning i at forholde dig aktivt i situationen, være en god lytter samt at holde fokus på meningen i det, der bliver sagt.

Indhold:

  • Notatteknik.
  • Notatark – hvad er det?
  • Letforståeligt sprog i notater og referater.
  • Skriv overskuelige referater.
  • Mindmap – en måde at tage notater på.
  • Din rolle som referent – gode råd og huskelister.

Målgruppe: Ansatte, der skriver notater og referater, og som gerne vil blive bedre til det.

Form: Kurset veksler mellem små oplæg og længere øvelser.

Længde: En dag. Kurset holder vi hos jer.