Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Kursus i notat- og referatteknik

Kursus i notatteknik

Sådan skriver du som specialist til ikke-fagfolk

På kurset i lærer du forskellige teknikker, som sikrer, at du får det væsentligste med i dine notater og derved aflaster din hukommelse. Du lærer forskellige former for notatteknik og at gøre dine referater korte, klare og levende. En undervisning, der gør en forskel med det samme.

Skriv effektive notater og referater – det kan sagtens være sjovt!

På dette kursus i notat- og referatteknik introduceres du for forskellige notatteknikker, så du kan skrive korte og præcise notater, der gør det let at skrive gode referater. Desuden giver vi gode råd om, hvordan man udformer forskellige typer af referater.

Du får træning i at forholde dig aktivt i situationen, være en god lytter samt at holde fokus på meningen i det, der bliver sagt.

Indhold:

 • Notatteknik
 • Notatteknik i forbindelse med notatpligt.
 • Notatark – hvad er det?
 • Letforståeligt sprog i notater og referater.
 • Referatet: Der findes mange typer referater, for eksempel diskussions- eller beslutningsreferater. Lær at vælge det mest hensigtsmæssige. 
 • Skriv overskuelige referater.
 • Mindmap – en måde at tage notater på.
 • Samspil med mødelederen. Hvordan kan I sammen sikre, at alle går fra mødet med samme opfattelse af, hvad der er aftalt?
 • Din rolle som referent – gode råd og huskelister. Som referent har du både magt og indflydelse. En dygtig referent kan redde et dårligt møde og modsat kan et godt møde resultere i ingenting, hvis referatet mangler.

Lær teknikker, der gør at du sparer tid i hverdagen

Det kan være en udfordring at lytte fokuseret og få skrevet dækkende og relevante notater – og bagefter omsætte dem til referater. Du trænes i din evne til at lytte og huske, du får kendskab til relevante notatteknikker, og du lærer at skrive gode notater, så du bagefter kan skrive et godt referat.

Udtalelse fra kursist som har været med til vores kursus i notat- og referatteknik

Susanne Jacobsen og Ellen Bak Åndahl var gode, kompetente og inspirerende undervisere. De er et godt makkerpar, der supplerer hinanden godt. – Nina Lerskov, Roskilde Sygehus

Deltagerprofil

Kurset i notat- og referatteknik henvender sig til alle, der skriver eller skal til at skrive notater og referater og gerne vil blive bedre til det.

Hvad lærer du på kurset i notat- og referatteknik?

Efter kurset vil du være bedre til at:

 • Lytte og holde fokus på meningen i det, der bliver sagt
 • Skrive notater med forskellige notatteknikker
 • Skrive korte, klare og levende referater målrettet dine modtagere

Vores kurser veksler altid mellem korte oplæg, diskussion og små øvelser. På den måde får du testet dig selv undervejs og finder med det samme ud af, hvor god du er til at tage notater og skrive referater på en professionel måde.

Alle, der ønsker at blive opdateret og få ny inspiration, kan deltage i vores kurser. Kurserne varer typisk fra en halv til en hel dag, og vi holder kurserne på din arbejdsplads. Uddannelse du kan tage med dig med det samme.