Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Ligge eller lægge?

Af Ellen Bak Åndahl, den

Mange har svært ved at identificere forskellen på de to udsagnsord at ligge og at lægge. Når man siger dem i daglig tale, lyder de næsten ens. Ordene betyder dog noget ganske forskelligt. Og det bliver anset for en slem fejl, i hvert fald på skrift, at bruge de to udsagnsord forkert.

Her får du tre forklaringer:

1. Den nemme forklaring – høns og lig!

Hønen lægger et æg. (Hvis den altså er en god høne). Den nemme huskeregel: Der er et æg i ordet lægger. Og det kræver en bevægelse at lægge et æg.

Et lig ligger derimod helt stille. (Forhåbentlig da!) Huskeregel: Der er et lig i ordet ligger.

Synes du, at denne regel er for pjattet, kan du i stedet ty til den praktiske forklaring.

2. Den praktiske forklaring – prøv med datid

Er du fx i tvivl om, hvorvidt du skal skrive: Jeg ligger i sengen eller Jeg lægger i sengen? – så skift nutid ud med datid, da det er nemmere at høre, hvad der er korrekt i datid end i nutid.

Jeg ligger i sengen (nutid) eller Jeg lå i sengen (datid).
Jeg lægger i sengen (nutid) eller Jeg lagde i sengen (datid).

Her kan de fleste let høre, at det hedder: Jeg lå i sengen og ikke Jeg lagde i sengen. Derfor skal du bruge ligge og ikke lægge i denne sætning i nutid.

Endnu et eksempel: Jeg ligger eller lægger papirerne på bordet.

Jeg lå papirerne på bordet. (Forkert)

Jeg lagde papirerne på bordet. (Korrekt)

Her er det altså lægger, der er det korrekte udsagnsord.

3. Den svære forklaring – transitive og intransitive udsagnsord

VIL du have en grammatisk forklaring, må du gå den tunge vej og læse den svære forklaring om transitive og intransitive udsagnsord.

Et transitivt udsagnsord er et udsagnsord, som bruges med og kræver et objekt. Det er et udsagnsord, der angiver en bevægelse. ”At lægge”, ”at sætte” og ”at elske” er eksempler på transitive udsagnsord. Man kan ikke bare lægge, sætte eller elske; man er nødt til at lægge, sætte eller elske noget eller nogen, altså et objekt. Hønen lægger et æg. (Et æg = objekt).

Et intransitivt udsagnsord er derimod et udsagnsord, som ikke kræver et objekt. Her er der tale om en stilstand. Eksempler på intransitive udsagnsord er “at sidde”, “at vågne” og “at ligge”. Du kan ikke sidde, vågne eller ligge nogen eller noget. Derimod kan du sagtens selv sidde, vågne eller ligge (uden et objekt): ”Jeg vågner”.


Læs flere blogindlæg