Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Nogen eller nogle?

Man funderer over om det hedder nogen eller nogle

Hvornår skriver man nogen – og hvornår skal man bruge nogle?

Hvornår skal man skrive nogen? Hvornår skal man bruge nogle i stedet for? Man kan ikke høre, hvornår det er korrekt at bruge nogen, og hvornår det er korrekt at bruge nogle, fordi begge ord udtales på samme måde. Derfor kan det være svært at afgøre, hvilken form der er den rigtige.

Nogen betyder nogen som helst, det vil sige mindst én. Nogle betyder et par stykker og er derfor flertal. Man kan også sige, at nogle betyder mindst to.

Her er nogle eksempler, hvor vi har brugt de to former:

Tager du nogle blyanter med til mødet?
Jeg har ikke nogen blyanter, men jeg kan tage nogle kuglepenne med i stedet.

Hvis du er god til engelsk, kan det være en hjælp for dig at vide, at nogen svarer til any, og nogle svarer til some. Prøv at se her:

Did you buy any pencils? – Købte du nogen blyanter?
I bought some, I think I’ve got ten now. – Jeg købte nogle, jeg tror jeg har ti nu.

Formen nogen forekommer stort set kun i tre former for sætninger på dansk. 

 1. spørgende sætninger
 2. betingende sætninger
 3. nægtende sætninger.

Det er altså her, du skal være særlig opmærksom på, om du skal bruge nogen.

Spørgende sætninger – her bruger du helst nogen

Her er nogle eksempler med spørgende sætninger, hvor der er brugt nogen:

Har du læst nogen gode ansøgninger forleden?
Er der nogen indvendinger, før vi går videre?
Har hun nogen tidligere erfaringer med området?

Nogle gange kan man også godt bruge nogle i en spørgende sætning, men du skal være opmærksom på, at meningen så kan blive en anden. Prøv at se her:

Er der kommet nogle tilmeldinger til kurset?
Er der kommet nogen tilmeldinger til kurset?

I den første sætning spørger man, om der er kommet nogen tilmeldinger overhovedet. I den anden sætning spørger man, om der mon er kommet et par stykker.

Betingende sætninger skrives også bedst med nogen

Her er nogle eksempler med betingende sætninger, hvor der er brugt nogen:

Har du læst nogen gode ansøgninger, så giv chefen besked.
Hvis I har nogen indvendinger, må I endelig sige til.
Har du nogen tidligere erfaringer med området?

Det mest almindelige i betingende sætninger er at bruge nogen. Men man kan godt komme ud for at skulle bruge nogle, som så betyder et par stykker. Prøv at se her:

Hvis du tager nogle ekstra mapper med, vil jeg blive glad.

Nægtende sætninger – her bruger du helst nogen

Den sidste slags sætninger, hvor man tit bruger nogen, er nægtende sætninger. Her er et par eksempler:

Han lovede ikke at fortælle det til nogen.
Vi får ikke hevet nogen oplysninger ud af hende.
Hun har ikke nogen kolleger mere.

Det er meget sjældent, at man i nægtende sætninger kan skifte nogen ud med nogle. Hvis det kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at sætningen får en helt anden mening.

Prøv at sammenligne det midterste eksempel i ovenstående boks med dette:

Vi får ikke hevet nogle oplysninger ud af hende.

Her betyder nogle visse oplysninger, hvor nogen i det andet eksempel betød nogen oplysninger overhovedet.

Øvelse i at skrive nogen eller nogle

Her er en række sætninger. Overvej, om der skal stå nogen eller nogle. Løsningen finder du forneden.

 1. Har du nogen/nogle spørgsmål, så stil dem endelig nu.
 2. Jeg har ikke nogen/nogle spørgsmål lige nu, men måske lidt senere.
 3. Du kan da spørge nogen/nogle af de andre i afdelingen.
 4. Er der nogen/nogle, der ved hvor tavlekridtet er?
 5. Jeg ved det godt, men jeg siger det ikke til nogen/nogle.
 6. Jeg kender da nogen/nogle af dem.

Løsning:

 1. Har du nogen spørgsmål, så stil dem endelig nu. (I betydningen nogen overhovedet). Har du nogle spørgsmål, så stil dem endelig nu. (I betydningen er der mon et par spørgsmål).
 2. Jeg har ikke nogen spørgsmål lige nu, men måske lidt senere. (I betydningen nogen som helst).
 3. Du kan da spørge nogle af de andre i afdelingen. (I betydningen enkelte, visse, et par stykker).
 4. Er der nogen, der ved, hvor tavlekridtet er? (I betydningen nogen overhovedet). Er der nogle, der ved, hvor tavlekridtet er? (I betydningen et par stykker).
 5. Jeg ved det godt, men jeg siger det ikke til nogen. (I betydningen nogen overhovedet)
 6. Jeg kender da nogle af dem. (I betydningen et par stykker).

Læs også: Politisk korrekt sprog