Sprogkontoret

Kurser i kommunikation

Risiko eller chance?

Af Sprogkontoret, den

Nogle mennesker skelner ikke mellem betydningen af ordene risiko og chance. Forstået på den måde, at de fx skriver eller siger sådan:

  • Der er desværre en stor chance for, at vi taber vores fodboldkamp i firmaturneringen.
  • Risikoen for, at vi når vores budget i år, er heldigvis meget stor.

Er det godt eller skidt?

De, der skriver sådan, tænker ikke over eller kender måske slet ikke til reglerne for, hvad der er mest logisk, når man bruger udtrykkene risiko og chance. Ifølge reglerne er det mest fornuftigt at benytte udtrykket chance om noget, der skal opfattes som positivt og ønskværdigt, mens udtrykket risiko derimod helst skal bruges, når der er tale om noget, der er negativt og uønsket. Holder man sig til den regel, lyder de to sætninger fra før nu sådan:

  • Der er desværre en stor risiko for, at vi taber vores fodboldkamp i firmaturneringen.
  • Chancen for, at vi når vores budget i år, er heldigvis meget stor.

Pas på!

Mange mennesker bliver ligefrem irriterede, hvis man bruger udtrykkene omvendt. Det er således ikke heldigt at formulere sig på denne måde:

  • Risikoen for, at min chef vinder i firmaets golfturnering, er stor.
  • Der er stor chance for, at min kollega dumper til eksamen i italiensk.

Hvad skal du gøre?

Hvis ens chef og kollega kender til forskellen i brugen af de to udtryk, kan de let få den opfattelse, at man ligefrem ønsker, at chefen ikke vinder, og at kollegaen virkelig dumper til sin eksamen. Brug altså kun chance om noget positivt og risiko om noget negativt. Ønsker du hverken at betone negativt eller positivt, så vælg i stedet ordet mulighed, da det virker neutralt:

  • Muligheden for, at min chef vinder i firmaets golfturnering, er stor.
  • Der er stor mulighed for, at min kollega dumper til eksamen i italiensk.


Læs flere blogindlæg